Maak kennis met Vrienden

Maak kennis met: de heer Aart Blom

Foto Aart

Maak kennis met: de heer Aart Blom. Deze trouwe Vriend heeft in zestig jaar bijna 3000 avonden in het theater doorgebracht!

‘In de jaren vijftig van de vorige eeuw kregen de leerlingen van de middelbare scholen in Amsterdam regelmatig tegen een zacht prijsje voorstellingen aangeboden van de Nederlandse Comedie, Puck en andere professionele gezelschappen op doordeweekse middagen. Omdat mij het bezoek aan de Stadschouwburg uitstekend beviel, maakte ik het al snel tot gewoonte ook ’s avonds naar toneelstukken te gaan. Voor 1 gulden zat je op de Tweede Gaanderij. 

Toen ik vervolgens het geluk had, na mijn militaire dienst, in Den Haag terecht te komen in een omgeving waar gewoon van negen tot vijf gewerkt werd, kon ik mijn inmiddels ingelopen ritme weer helemaal oppakken. Toen maakte ik kennis met het Haagse toneel, dat halverwege de jaren zestig uitermate boeiend was. Zo boeiend dat je acht maal in de week toneel kon zien in goed gevulde zalen. 

Omdat podiumkunsten snel vervliegen en ik graag de herinnering aan mooie en soms ook aan mislukte avonden wil vasthouden, ben ik al heel vroeg begonnen een soort logboek bij te houden van de voostellingen die ik heb bijgewoond. Mijn overzicht ‘toneel’ begint in de zomer van 1950 en ‘opera en muziektheater’ in 1954. Voor toneel ben ik aan 1578 avonden gekomen, voor opera en muziektheater aan 1139. Een klein beetje “ballet”, “cabaret” en “varia” brengt het totaal tot heden op 2950. Mijn logboek meldt in totaal 553 avonden in de Koninklijke Schouwburg!’

Maak kennis met: Elise

Foto Elise

Maak kennis met: Elise. Elise is met haar 18 jaar onze jongste Vriend! 

‘Ik ga graag naar het theater omdat ik het leuk vind een mooi stuk voor mijn neus gespeeld te zien worden door goede acteurs. Theater is levensecht! Daarbij speel ik zelf al ongeveer tien jaar theater en geniet ik ervan om professionele acteurs aan het werk te zien. Het zet me aan het dromen. Buiten het spel houd ik van de mooie teksten en goede verhaallijnen (ik ben geobsedeerd door Shakespeare).

Ik ben Vriend geworden omdat ik geloof dat wanneer je graag een voorstelling van het NT bezoekt, je er langs deze weg alleen maar op vooruit kan gaan. Een groot ‘waarom niet-je’, zeg maar. En op die vraag kan ik geen duidelijk antwoord geven. Als eerste de beste kaarten voor de voorstellingen, andere Vrienden leren kennen en het NT en de KS steunen. Ik hoefde er niet lang over na te denken!

 

VRIENDEN

Vriendschap gaat om delen. Wij delen onze mooiste voorstellingen met onze Vrienden en nodigen hen uit voor bijzondere activiteiten. Ook Vriend worden? Lees hier waarom Geerte Vriend werd.

DOOR ONZE VRIENDEN..

Kan de rijke Haagse toneeltraditie hoog gehouden worden: met uw steun kunnen wij investeren in jong talent en toneeleducatie waardoor toneel toegankelijk blijft voor alle generaties!

Rosa Brinks

Rosa Brinks biedt u graag toelichting op de Vrienden. 

Rosa Brinks

Relatiemanager Het Nationale Theater

070 356 53 96