GEEFWET

FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT

Geven aan Het Nationale Theater

Het Nationale Theater is bij de Belastingdienst geregistreerd als een cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor de belastingaangifte is ons RSIN-nummer is 805606348. Indien u gebruik maakt van een machtiging dient u hierbij het unieke transactienummer te vermelden (dat u vans ons heeft ontvangen in onze bevestigingsbrief).

Graag maken wij u attent op de gunstige fiscale gevolgen van het doen van giften aan een (culturele) ANBI in het kader van de Geefwet per 1 januari 2012.

Om fiscaal aftrekbaar te zijn moeten uw eenmalige giften meer bedragen dan € 60 en hoger zijn dan 1% van het gezamenlijke drempelinkomen. Bovendien is er aan de aftrekbaarheid een grens, omdat een gift aftrekbaar is tot maximaal 10% van uw drempelinkomen. Van de inkomstenbelasting is als aftrekpost aftrekbaar de gift minus de geldende drempel. Het drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, en is exclusief uw persoonsgebonden aftrek. Voor de periodieke giften gelden geen drempels, geen plafond en geen maxima. Deze giften moeten omwille van de aftrekbaarheid zijn vastgelegd voor een periode van ten minste 5 jaar. Als u geïnteresseerd bent om met een schenkingsakte bij te dragen aan de rijke toneeltraditie van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel, dan kunnen wij deze voor u verzorgen. Indien gewenst zorgen wij op onze kosten voor een notariële akte.

Nieuwe Geefwet tot en met 2016

Vanaf 2012 is er extra aftrek van giften mogelijk bij een gift aan een culturele ANBI of SBBI. U mag bij een gift tot € 5.000 aan een culturele ANBI uw aftrekpost met 25% verhogen tot 125%. Deze verhoogde aftrek van giften is mogelijk tot en met 2016. Geeft u € 10.000 aan een culturele ANBI instelling dan is op de eerste € 5.000 125% van toepassing en op de tweede € 5.000 de gebruikelijke 100%. Daar staat tegenover dat als u een gedane gift terugkrijgt en die gift als aftrekpost had opgevoerd, de gift weer moet optellen bij uw inkomen. De extra aftrek voor culturele giften bedraagt maximaal € 1.250.

Onderneming en de Geefwet

Voor bedrijven biedt de Geefwet ook fiscale voordelen. Voor ondernemingen die vennootschap belastingplichtig zijn, is een gift aftrekbaar tot 50% van de winst met een maximum van € 100.000. De aftrek mag worden verhoogd met 150% met een maximum van  € 2.500.

Of een gift aftrekbaar is en of de multiplier voor giften aan culturele instellingen geldt hangt mede af van het totaal van de giften die in een jaar zijn gedaan. Bovendien verloopt de aftrek niet altijd via box 1, maar kan deze ook via box 3 en box 2 lopen. Wat een gift werkelijk netto kost hangt af van uw individuele situatie. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur.

U dient bij enkele typen van giften de notaris in te schakelen. Bij alle giften is het belangrijk u fiscaal grondig te oriënteren bij uw eigen adviseur of in een gesprek met de Belastingdienst om een regeling te treffen.

Den Haag, 2017

 

TONEEL KRINGEN

Sluit u aan bij dit bruisend netwerk van cultuurliefhebbers en geniet van exclusieve behind the scenes events, premières en vele bijzondere toneelavonden in goed gezelschap. Lees hier waarom Machteld lid werd van de Shakespeare Kring.

SCHENKINGSAKTE

Als u geïnteresseerd bent om met een schenkingsakte bij te dragen aan de rijke toneeltraditie van de Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel en Theater aan het Spui dan zorgen wij op kosten van Het Nationale Theater voor de afhandeling via onze notarieel partner Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn. Een voorbeeld van de schenkingsakte is hier bijgevoegd.

 

Lydia Harmsen biedt u graag toelichting op de Toneel Kringen. 

 Lydia 120X160

Lydia Harmsen

Funding
070 356 53 97