Dinner for one

Dinner for One - Koninklijke Schouwburg

De Koninklijke Schouwburg heeft naast een culturele ook een sociale functie. Het is een ontmoetingsplaats waar de Haagse bevolking met elkaar in contact komt. Wij zien het verbinden van mensen van verschillende achtergronden als een van onze kerntaken. Ook voor theatermaker en regisseur Thomas Spijkerman staat het zoeken en bewerkstelligen van menselijk contact, juist op lokaal niveau, momenteel voorop in zijn werk.

Theatraal stadsdiner

Daarom werkten wij samen om een theatraal stadsdiner te arrangeren in de KS, waarbij de diverse inwoners van de stad Den Haag aan de hand van interactief theater, muziek en humor met elkaar in contact werden gebracht. Het verhaal van Dinner for One van Lauri Wylie was het uitgangspunt voor een dinnershow met verhalen, liederen en sketches over het belang van het hebben van waardevolle sociale contacten en vriendschappen, van een open houding naar je medemens met de mogelijkheid om nieuwe vriendschappen te creëren. Hierbij was niet alleen het oude, vertrouwde schouwburgpubliek aanwezig, maar een daadwerkelijke afspiegeling van de stad Den Haag aan tafel te krijgen: jong, oud, westers, niet-westers, arm of rijk, uit verschillende stadsdelen.

Koninklijke Schouwburg - Dinner For One 2015 - Foto Jenny Audring Verkleind (2)

Publieksverbreding

Een diner in dienst van het eigenlijk doel van het project, namelijk: de Hagenaar / Hagenees in contact brengen met zijn of haar eigen stad, met buurman en buurvrouw, met initiatieven waarvan ze het bestaan niet wisten, met de steeds maar veranderende identiteit en de diversiteit van haar inwoners. Om betrokken in de wereld te leven waar je in leeft en altijd met empathie naar je medemens te kunnen kijken. Er waren meer dan 130 Haagse vrijwilligers bij betrokken en er schoven in totaal 1.350 gasten aan bij de 18 voorstellingen van Dinner for One. 58% van deze aanwezigen was voor de eerste keer op bezoek in de Koninklijke Schouwburg.

Koninklijke Schouwburg - Dinner For One 2015 - Foto Jenny Audring Verkleind (5) - Kopie