Brainwash festival

Brainwash festival - Koninklijke Schouwburg

Dankzij de bijdrage vanuit Fonds KSNT heeft het Brainwash festival in februari 2016 voor het eerst plaatsgevonden in de Koninklijke Schouwburg. Brainwash is een multidisciplinair denkfestival met als doel twintigers en dertigers aan het denken te zetten over de belangrijke vragen in hun leven. Dit jaar werd Brainwash voor het eerst georganiseerd in Den Haag en wat ons betreft moet dit hét festival worden waar mensen naartoe gaan om aan het denken gezet te worden, om tot reflectie te komen over de wereld om hen heen en hun eigen leven, om verrassende invalshoeken te vinden, om zich begrepen te voelen of juist in aanraking te komen met volstrekt andere werelden. We willen hen via filosofie, literatuur en theater andere perspectieven bieden op hun vaste ideeën, aannames en overtuigingen.

Publieksverbreding

Met dit festival zijn we inderdaad in staat gebleken de groep 20 tot 40 jarigen (studenten en young professionals) aan te trekken. Sterker nog, meer dan 80% was voor de eerste keer in de KS. Deze groep is doorgaans ondervertegenwoordigd en we zijn dan ook erg blij dat wij dankzij onze begunstigers deze festivalformule konden testen in een schouwburg setting. Het is zo geslaagd dat wij 2017 opnieuw graag het Brainwash festival plaats willen laten vinden in Den Haag en wederom nieuw publiek kennis met ons laten maken.

Publiek Brainwash